לברורים והרשמה: 1-700-55-770-1

Search
Close this search box.

Home

Online
Mikvah
Supervisor
Course
Is Underway!

Join us for the first shiur, which is a free trial!

סרביה3.jpg-הדמיה.jpg

Enrich your Chabad house and services by becoming a Mikvah Supervisor!

Secure a Torah profession while making a respectable income!

Registration of the Mikvah Supervisor Course is on its way!

Active participation of students

Recordings of classes will be availeble

Geared towards all learning levels

Under the auspices of Chabad Beis Din Rabbonei Chabad of Israel

כל הקורסים שלנו

חכמה

קורס שבת
קורס חופה וקידושין
קורס עירובין
קורס מצוות התלויות בארץ
קורס איסור והיתר
קורס נדה
קורס יורה יורה הרבנות הראשית
קורס טהרה למעשה
קורס חופה וקידושין למעשה
קורס תפילות ובית כנסת
קורס אבילות

בינה

קורס איסור והיתר למעשה 
קורס שבת למעשה
קורס ברכות וסדר יום
קורס דיני ממונות
קורס דף היומי למעשה

דעת

קורס מפקח מקוואות
קורס סופרות סת”ם
קורס הגהה סת”ם
קורס שחיטה
קורס משגיח כשרות
קורס מדריכי חתנים ונישואין
קורס טוען רבני