להרשמה של קורס הלכות שבת - נא מלאו פרטים

קורס הלכות שבת

The Binyanei Institute is an Internet learning envelope that was established with the encouragement and support of the Chabad rabbis’ office to make Halachic study accessible and adaptable in a simple and straightforward way to the shlichim and the public.
The institute provides a unique response to the rabbi’s existing demand for What to do, how to behave in the many everyday situations we encounter, situations that raise halachic questions that need immediate response, to provide practical halachic solutions to events that occur at home, in a synagogue or in community members. To receive a unique certificate by Chabad rabbinical court.
Track “Laws of Shabbat” of the Institute of us who designed each one of which is named follower will be called, wanting to know the action which will, according to download what is written in Halacha, modern life that we present. 
The program is also intended for those who are unable to attend Kollel / Yeshiva as well as those who do not have a fruitful Torah yeshiva past. And introduces the student not only to Shabbat law, but to the world of Torah study in general.

פרטי התכנית

חומר הלימוד

מטרת הקורס להעניק ידע מעמיק בכל האסור והמותר בהלכות שבת.

מבנה הקורס הוא ע”פ מלאכות שבת המצויות. חומר הלימוד כולל: מלאכות שבת, מוקצה, אמירה לעכו”ם, נרות שבת, קידוש והבדלה. בכל מלאכה אנו לומדים את עיקריה, כלליה ויסודות האיסור כפי המבואר בשולחן ערוך אדמו”ר הזקן ובפוסקים. אחרי שהיסודות ברורים היטב, ניגשים ללמוד את הנושאים המעשיים והשאלות המצויות, ומתאימים אותם לפי היסודות. כך הלומד מתלמד להתמודד עם השאלות החדשות שעתידים להתעורר אצלו בהמשך.

החומר נערך בעיקרו על ידי הרב עדאל קידר המוציא לאור של ספר ההלכה “שו”ת היכל שלמה”, אשר קנו להם שם בעולם התורני בבהירותם, וביכולת התמצות שלהם. החומר עבר הגהה על ידי הרב דוב טברדוביץ’, מו”ץ בכפר חב”ד, הידוע כתלמיד חכם, ומומחה להלכות שבת, ואף הוציא ספר חשוב בהלכות אלו בשם “הלכתא כרב”.

 

 מבנה הקורס: 

הקורס נמשך על פני 48 מפגשים. מפגש: שיעור שבועי למשך שעתיים וחצי (עם הפסקה), בכיתת לימוד אינטרנטית המיוחדת של המכון.

התכנית בנויה מ: א) חוברות סיכום ברמה גבוה ובכתיבה בהירה וכוללים תרשימים וטבלאות. ב) חוברת עבודה עם שאלות חזרה, שאלות ותשובות הלכה למעשה בחומר הנלמד. ג) מצגות משוכללות ומוחשיות הממחישות את החומר הנלמד במהלך השיעור.    ד) חוברת מיוחדת של שולחן ערוך אדמו”ר הזקן עם ביאורים. ה) חוברת מיוחדת עם שאלות פרקטיות בני זמננו. ו) הקלטת\הסרטת השיעורים ושליחתם לתלמידים לאחר השיעור.

המכון מלווה את התלמידים עד ההצלחה במבחן, כולל מפגשי חזרה, סרטוני חזרה וליווי אישי. בסיום כל חטיבת לימוד תלמידי הכיתה נגשים לבחינה אצל אחד מגדולי רבני חב”ד העובדים בשיתוף פעולה עם המכון.
לאחר הצלחת המבחן, יוענק לתלמיד תעודה רשמית מהמכון, ומבית דין רבני חב”ד

המגיד שיעור

המגיד שיעור של הקורס הוא הרב חיים פרוס.

הרב פרוס נודע כתלמיד חכם בעל שיעור קומה, פה מפיק מרגליות, ובעל נסיון כמגיד שיעור בהלכות שבת במשך עשרות שנים.

להרב פרוס  נסיון רב בפסק הלכה למעשה. דבר הנחוץ ביותר ללומד הלכות אלו, ורוצה לדעת הלכה למעשה כיצד עליו להתמודד בפועל בכל השאלות העומדים בפניו, וזקוקים להכרעה של מורה הוראה בפועל.

טופס הרשמה לקורס