להרשמה של קורס הלכות שבת - נא מלאו פרטים

קורס הלכות שבת

מכון ‘הבינני’ הינו מעטפת לימוד אינטרנטי שהוקם בעידוד ותמיכת בי”ד רבני חב”ד על מנת להנגיש את לימוד ההלכה ולהתאימה בדרך קלה ופשוטה לציבור השלוחים ואנ”ש.
המכון נותן מענה יחודי לביקוש הרב הקיים אצל אנ”ש והשלוחים לדעת את ה’מעשה אשר יעשון’, כיצד להתנהג בסיטואציות היום-יומיות הרבות שאנו נקלעים לתוכם, סיטואציות המעלות שאלות הלכתיות הצריכות מענה מיידי, לתת פתרונות הלכתיים מעשיים להתרחשויות הנוצרות בבית, בבית כנסת או אצל חברי הקהילה. ועד לקבלת תעודה יחודית ע”י בי”ד רבני חב”ד.
מסלול “הלכות שבת” של מכון הבינני נועד לכל אחד ואחד אשר בשם חסיד יכונה, הרוצה לדעת את המעשה אשר יעשו, לדעת להוריד את מה שכתוב בהלכה, לחיים המודרניים בהם אנו נמצאים. 
התכנית מיועדת במכוון גם לאלו שאינם יכולים ללמוד ב’כולל’\’ישיבה’ וכן אלו שאין להם עבר ישיבתי תורני פורה. ומכניס את התלמיד לא רק ללימוד הלכות שבת, כי אם לעולם של לימוד התורה בכלל.

פרטי התכנית

חומר הלימוד

מטרת הקורס להעניק ידע מעמיק בכל האסור והמותר בהלכות שבת.

מבנה הקורס הוא ע”פ מלאכות שבת המצויות. חומר הלימוד כולל: מלאכות שבת, מוקצה, אמירה לעכו”ם, נרות שבת, קידוש והבדלה. בכל מלאכה אנו לומדים את עיקריה, כלליה ויסודות האיסור כפי המבואר בשולחן ערוך אדמו”ר הזקן ובפוסקים. אחרי שהיסודות ברורים היטב, ניגשים ללמוד את הנושאים המעשיים והשאלות המצויות, ומתאימים אותם לפי היסודות. כך הלומד מתלמד להתמודד עם השאלות החדשות שעתידים להתעורר אצלו בהמשך.

החומר נערך בעיקרו על ידי הרב עדאל קידר המוציא לאור של ספר ההלכה “שו”ת היכל שלמה”, אשר קנו להם שם בעולם התורני בבהירותם, וביכולת התמצות שלהם. החומר עבר הגהה על ידי הרב דוב טברדוביץ’, מו”ץ בכפר חב”ד, הידוע כתלמיד חכם, ומומחה להלכות שבת, ואף הוציא ספר חשוב בהלכות אלו בשם “הלכתא כרב”.

 

 מבנה הקורס: 

הקורס נמשך על פני 48 מפגשים. מפגש: שיעור שבועי למשך שעתיים וחצי (עם הפסקה), בכיתת לימוד אינטרנטית המיוחדת של המכון.

התכנית בנויה מ: א) חוברות סיכום ברמה גבוה ובכתיבה בהירה וכוללים תרשימים וטבלאות. ב) חוברת עבודה עם שאלות חזרה, שאלות ותשובות הלכה למעשה בחומר הנלמד. ג) מצגות משוכללות ומוחשיות הממחישות את החומר הנלמד במהלך השיעור.    ד) חוברת מיוחדת של שולחן ערוך אדמו”ר הזקן עם ביאורים. ה) חוברת מיוחדת עם שאלות פרקטיות בני זמננו. ו) הקלטת\הסרטת השיעורים ושליחתם לתלמידים לאחר השיעור.

המכון מלווה את התלמידים עד ההצלחה במבחן, כולל מפגשי חזרה, סרטוני חזרה וליווי אישי. בסיום כל חטיבת לימוד תלמידי הכיתה נגשים לבחינה אצל אחד מגדולי רבני חב”ד העובדים בשיתוף פעולה עם המכון.
לאחר הצלחת המבחן, יוענק לתלמיד תעודה רשמית מהמכון, ומבית דין רבני חב”ד

המגיד שיעור

המגיד שיעור של הקורס הוא הרב חיים פרוס.

הרב פרוס נודע כתלמיד חכם בעל שיעור קומה, פה מפיק מרגליות, ובעל נסיון כמגיד שיעור בהלכות שבת במשך עשרות שנים.

להרב פרוס  נסיון רב בפסק הלכה למעשה. דבר הנחוץ ביותר ללומד הלכות אלו, ורוצה לדעת הלכה למעשה כיצד עליו להתמודד בפועל בכל השאלות העומדים בפניו, וזקוקים להכרעה של מורה הוראה בפועל.

טופס הרשמה לקורס