"לא סתם קורס, זה קורס סת"ם!"

מכון 'הבינני' בבשורה משמחת לאנ"ש

קורס אינטרנטי חוויתי ומומחש ללימוד הלכות סת"ם בפיקוח בית דין רבני חב"ד

“הבינני ואצרה תורתיך ואשמרנה בכל לב” – שלא אשכחנה (תהילים קיט, לד, ובאבן עזרא שם)

יוצאים לדרך!

קורס מקיף בהלכות שבת על ידי המו"ץ המפורסם הגה"ח חיים פרוס שליט"א.
שנה מהיום, אתה בקיא בכל הלכות שבת הצריכות!

קורס הלכות שבת יוצא לדרך
ההרשמה בעיצומה!

שיעורים פעילים בהשתתפות הצופים

אפשרות השלמת הלימוד המוקלט במועד אחר

מסגרת המתאימה לכל רמה לימודית

בעידוד ובתמיכת רבני ובית דין חב"ד

אדה”ז בתניא: להרים מכשולות ושגגות השכיחות ומצויות ולפ”ד הרבה מגדולי הראשונים יש בהן איסור כרת וסקילה.. וחטאת