אודותינו

מכון ‘הבינני’ הינו מעטפת לימוד אינטרנטי שהוקם בעידוד ותמיכת בי”ד רבני חב”ד על מנת להנגיש את לימוד ההלכה ולהתאימה בדרך קלה ופשוטה לציבור השלוחים ואנ”ש.
המכון נותן מענה יחודי לביקוש הרב הקיים אצל אנ”ש והשלוחים לדעת את ה’מעשה אשר יעשון’, כיצד להתנהג בסיטואציות היום-יומיות הרבות שאנו נקלעים לתוכם, סיטואציות המעלות שאלות הלכתיות הצריכות מענה מיידי, לתת פתרונות הלכתיים מעשיים להתרחשויות הנוצרות בבית, בבית כנסת או אצל חברי הקהילה. ועד לקבלת תעודת ‘סמיכה’ יחודית ע”י בי”ד רבני חב”ד.
בין הצורך והרצון בידיעת ההלכה ללימודה בפועל ישנם קשיים רבים העומדים בדרכינו. לימוד ההלכה הינו לימוד קשה ומורכב המצריך פיענוח סוגיות הלכתיות, הבנת הדינים במקורם, ובעיקר ההשלכה למעשה בחיי היום-יום בזמנינו, דבר הדורש ידיעה רחבה בפרקטיקה הלכתית-מעשית.
לשם כך אנו במכון ‘הבינני’ השקענו עמל רב בעיבוד הסוגיות ובהנגשת ההלכה בצורה קלה, פשוטה ותמציתית, מלווה במצגות ויזואליות מרהיבות להמחשת החומר. דגש רב ניתן בסיכום ושיכתוב הדיעות השונות בשיטה חדשנית המועילה לזכור את החומר הנלמד, כך שגם אנשים שאין להם פנאי רב ללימוד ההלכה, תהיה להם את היכולת לרכוש בקיאות רחבה בהלכה בזמן קצר.
תכנית לימודית זו נכתבה ונבנתה בלווי והכוונת רבנים מובהקים בעלי נסיון רב בפסיקת הלכה למעשה ובמסירת שיעורי הלכה לציבור הרחב.
קושי נוסף שמכון ‘הבינני’ נותן לו מענה, הוא הקושי הקיים להגיע לשיעור או לכיתה פרונטאלית בזמנים שנקבעו מראש ללא התחשבות באילוצים האישיים היום-יומיים, טרחת הנסיעה, שהייה בדרכים ועוד. לשם כך השקענו בהקמת פלטפורמה אינטרנטית לשיעורי הלכה און-ליין, השיעורים נמסרים בכיתה ווירטואלית עם יכולת נגישות אישית ופרטנית. כל לומד מתחבר ומשתתף נוכח במהלך השיעור מהבית, המשרד או מכל מקום אחר. בנוסף אם הפסדת שיעור, השיעור המוקלט מחכה לך לצפיה בזמנך הפנוי!
דגש מיוחד נותן המכון על יצירת קבוצה מגובשת בכל קורס וקורס, קבוצה התומכת זה בזה, דבר שהופך את הלימוד לחוויה מיוחדת ומעניינת. כמו-כן הרבנים מוסרי השיעורים תומכים כל העת בלומדים משתתפי הקורסים וזמינים לכל עזרה והכוונה, ולכל שאלה המתעוררת אצלם.

 

בואו להגשים את רצון הרבי

ידוע ומפורסם רצונו ובקשתו של כ”ק אדמו”ר שכל אחד ואחד ילמד את ההלכות הנצרכות בחיי היום-יום, עד לקבלת ‘סמיכה’ להוראה כדי שיוכל להיות ‘רב בביתו’, שיוכל להתמודד עם שאלות הלכתיות הצצות הבית, שאלות שלעיתים אין זמן ויכולת לקבל מענה מהרב.
עדות נפלאה יש בדברי כ”ק אדמו”ר שכל אחד ואחד יכול ללמוד ולהצליח בלימוד ההלכה עד לקבלת סמיכה, ואשר זהו הכלי שבעזרת השם יהיה הבית ‘בנין עדי עד’.
ובלשונו הקד’ של כ”ק אדמו”ר “שכדאי ונכון ביותר שכאו”א הרוצה לבנות “בנין עדי עד” (ועד”ז אברכים ובעה”ב שלאחרי החתונה) – יוציא תחילה סמיכה להוראה. ובודאי יש ביכלתו של כל אחד ואחד לקבל סמיכה” (תורת מנחם תשי”ב כ”ד טבת יום ג’ פרשת וארא).