לברורים והרשמה: 1-700-55-770-1

קורס הלכות עירובין למעשה

פרטי הקורס

קורס עירובין – מטרת הקורס: הסברת הנושאים המורכבים של מסכת עירובין, בשפה פשוטה שווה לכל נפש, על ידי מגיד שיעור בדף היומי בעל ותק של עשרות שנים, אשר משמש כבקי ומומחה להקמת עירובין בארץ ובחו"ל. במהלך הקורס יוסברו כל הנושאים של הלכות עירובין בצורה יסודית וברורה, בנתינת דגש על הפרקטיקה והלכה למעשה, ושילוב דוגמאות רבות מאוד מערים ויישובים קיימים בארץ ובחו"ל. השיעור יהיה מלווה באמצעים וויזואליים מרהיבים של אומנות מיוחדת  שכוללת סרטונים, תמונות, ואמצעי המחשה כדי להמחיש את ההלכות המורכבות של מסכת עירובין, ולהבין איך ליישם את הנלמד הלכה למעשה. הקורס מיועד עבור מגוון הקהל הרחב. הן עבור אלו שרוצים לקבל רקע כללי אודות הלכות עירובין, הן עבור לומדי הדף היומי הרוצים להבין איך הדברים מתבצעים הלכה למעשה בעירובין  בזמננו, הן עבור הלומדים הלכות אלו בשולחן ערוך ונושאי כליו, הרוצים לדעת איך  הפסק הלכה למעשה במציאות המורכבת שלנו, הן עבור האחראים על עירוב בקהילה או בשכונה, הרוצים לחזק ולחדד את פרטי ההלכות במקומות מורכבים, ולקבל רעיונות ודרכים של פתרונות מעשיים לבעיות מאתגרות. הקורס יימסר על ידי הרה"ג רבי נתן וינפלד שליט"א, מרבני רחובות ומומחה נודע בהקמת ותיקון עירובין בכל רחבי הארץ, אשר נודע כמגיד שיעור מפיק מרגליות, וידיו רב לו בהסברת והפשטת ההלכות המורכבות של הלכות עירובין,  שיהיו מובנים ונהירים לכל אחד ואחד. מבנה הקורס:
  • שיעור ראשון: ארבע רשויות לשבת, והסברת גדרי מבוי וחצר. 
  • שיעור שני: סוגי המחיצות רשות היחיד – עומד מרובה, גוד אסיק, לבוד, פי תקרה יורד וסותם, צורת הפתח.
  • שיעור שלישי: פרצות במחיצות רשות היחיד, ודיני פירצה בקרן זוית.
  • שיעור רביעי: עיר סמוכה לים ולנהר, ודיני גשרים.
  • שיעור חמישי: פת של עירובי חצירות ושיתופי מבואות, ושכירות רשות.
  • שיעור שישי: מדידת תחום 2000 אמה, תחום האדם וכליו, ועיר המובלעת בתוך התחום.
  • שיעור שביעי: מדידת תחום לשלושה כפרים משולשים, וערים הסמוכות זו לזו.
  • שיעור שמיני: הנחת עירובי תחומין.
   

להרשמה לקורס נא מלא את הטופס

שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון נייד:
אימייל:
רשימת תפוצה:

להרשמה ולפרטים נוספים

מחיר הקורס: 800.00

כל הקורסים שלנו

חכמה

קורס שבת
קורס חופה וקידושין
קורס עירובין
קורס מצוות התלויות בארץ
קורס איסור והיתר
קורס נדה
קורס יורה יורה הרבנות הראשית
קורס טהרה למעשה
קורס חופה וקידושין למעשה
קורס תפילות ובית כנסת
קורס אבילות

בינה

קורס איסור והיתר למעשה קורס שבת למעשה קורס ברכות וסדר יום קורס דיני ממונות קורס דף היומי למעשה

דעת

קורס מפקח מקוואות
קורס סופרות סת"ם
קורס הגהה סת"ם
קורס שחיטה
קורס משגיח כשרות
קורס מדריכי חתנים ונישואין
קורס טוען רבני