לברורים והרשמה: 1-700-55-770-1

הלכות טהרה למעשה

פרטי הקורס

פסיקת טהרה למעשה

מטרת הקורס: לימוד ההלכות טהרת המשפחה, על מנת לפסוק הלכה למעשה בדברים המצויים.

נושאים נלמדים: הלכות טהרה, המצויים הלכה למעשה, לפי חוברת מיוחדת של המכון.

אורך הקורס: 3 חודשים. שיעור למשך שעתיים וחצי, ערב אחד בשבוע.

מגידי שיעורים: רבנים מורי הוראה של קהילות אנ"ש בארץ הקודש.

 הקורס מקוון. ישנם שיעור פרונטליים ברחבי הארץ.

תעודה: תעודת "פוסק בטהרה" מטעם המכון.

להרשמה ולפרטים נוספים

מחיר הקורס: 1,440.00

כל הקורסים שלנו

חכמה

קורס שבת
קורס חופה וקידושין
קורס עירובין
קורס מצוות התלויות בארץ
קורס איסור והיתר
קורס נדה
קורס יורה יורה הרבנות הראשית
קורס טהרה למעשה
קורס חופה וקידושין למעשה
קורס תפילות ובית כנסת
קורס אבילות

בינה

קורס איסור והיתר למעשה קורס שבת למעשה קורס ברכות וסדר יום קורס דיני ממונות קורס דף היומי למעשה

דעת

קורס מפקח מקוואות
קורס סופרות סת"ם
קורס הגהה סת"ם
קורס שחיטה
קורס משגיח כשרות
קורס מדריכי חתנים ונישואין
קורס טוען רבני