לברורים והרשמה: 1-700-55-770-1

שיעור על הדף: מסכת כתובות יא

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

סיכום השיעור: כתובות יא

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כל הקורסים שלנו

חכמה

קורס שבת
קורס חופה וקידושין
קורס עירובין
קורס מצוות התלויות בארץ
קורס איסור והיתר
קורס נדה
קורס יורה יורה הרבנות הראשית
קורס טהרה למעשה
קורס חופה וקידושין למעשה
קורס תפילות ובית כנסת
קורס אבילות

בינה

קורס איסור והיתר למעשה 
קורס שבת למעשה
קורס ברכות וסדר יום
קורס דיני ממונות
קורס דף היומי למעשה

דעת

קורס מפקח מקוואות
קורס סופרות סת"ם
קורס הגהה סת"ם
קורס שחיטה
קורס משגיח כשרות
קורס מדריכי חתנים ונישואין
קורס טוען רבני