לברורים והרשמה: 1-700-55-770-1

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שבת ג

מסכת שבת

לע"נ ר' מאיר הכהן לרר ע"ה

שיעור על הדף: מסכת שבת - דף ג

מגיד שיעור: הרב דוב בער דלוון

שיעור סיכום: מסכת שבת - דף ג

מגיד שיעור: הרב דוב בער דלוון

חיזוק יומי הרב מנדל וכטר

כל הקורסים שלנו

חכמה

קורס שבת
קורס חופה וקידושין
קורס עירובין
קורס מצוות התלויות בארץ
קורס איסור והיתר
קורס נדה
קורס יורה יורה הרבנות הראשית
קורס טהרה למעשה
קורס חופה וקידושין למעשה
קורס תפילות ובית כנסת
קורס אבילות

בינה

קורס איסור והיתר למעשה 
קורס שבת למעשה
קורס ברכות וסדר יום
קורס דיני ממונות
קורס דף היומי למעשה

דעת

קורס מפקח מקוואות
קורס סופרות סת"ם
קורס הגהה סת"ם
קורס שחיטה
קורס משגיח כשרות
קורס מדריכי חתנים ונישואין
קורס טוען רבני