לברורים והרשמה: 1-700-55-770-1

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תרומות והקדשות חדש

אפשרויות הקדשה

"שיעורים בש"ס" הוא שירות חינם לכל אלו שרוצים ללמוד את הדף היומי! התמיכה היחידה שלנו מגיעה מתרומות נדיבות של המשתמשים ב"שיעורים בש"ס" ומעוניינים לעזור לאחרים ליהנות מהחוויה הלימודית.

כל הקורסים שלנו

חכמה

קורס שבת
קורס חופה וקידושין
קורס עירובין
קורס מצוות התלויות בארץ
קורס איסור והיתר
קורס נדה
קורס יורה יורה הרבנות הראשית
קורס טהרה למעשה
קורס חופה וקידושין למעשה
קורס תפילות ובית כנסת
קורס אבילות

בינה

קורס איסור והיתר למעשה 
קורס שבת למעשה
קורס ברכות וסדר יום
קורס דיני ממונות
קורס דף היומי למעשה

דעת

קורס מפקח מקוואות
קורס סופרות סת"ם
קורס הגהה סת"ם
קורס שחיטה
קורס משגיח כשרות
קורס מדריכי חתנים ונישואין
קורס טוען רבני