לברורים והרשמה: 1-700-55-770-1

קורס הלכות סת"ם

מסלול חדש של קורס סת"ם

יוצא לדרך

קורס סופרים ומגיהים

רכישת מקצוע תורני מבוקש

גולת הכותרת הוא הבשורה המיוחדת עבור האברכים הרוצים להתפרנס בכבוד ממקצוע תורני מבוקש, ועבור השלוחים הרוצים להתקדם שלב הלאה וללמוד סופרות והגהה, ולשמש סופרים ומגיהים בפועל.

"תו פיקוח חב"ד"  שהוקם ע"י צעירי חב"ד עבור השלוחים ומהווה גוף כשרות ראשון במעלה עבור מוצרי סת"ם המסופקים ע"י בתי חב"ד ברחבי הארץ, זוכה ברוך ה' להצלחה גדולה, ונדרש להרחיב את מצבת המגיהים והסופרים.

שלוחים ואברכים שיעברו את הקורס בהצלחה רבה ויעמדו בדרישות התו פיקוח יוכלו להשתלב בעבודה במכון, או לחלופין יפורסמו לבתי חב"ד בארץ כמגיהים או סופרים המוכשרים לספק לבתי חב"ד תפילין ומזוזות הנושאים תו פיקוח.

קורס סופרים ומגיהים

נושאים נלמדים

יסודות הסת"ם הלכה למעשה כולל הכשרה ותרגול בהגהה והכתיבת סת"ם.

תעודה

תעודה מיוחדת מהמכון.
תעודה יוקרתית ממכון לשכת הקודש.

מגיד שיעור

הרב אלכסנדר דרורי, מפקח 'תו פיקוח חב"ד'.

הגהת סת"ם

10 חודשים
פעם בשבוע | 2 שעות

סופרות סת"ם

8 חודשים
פעם בשבוע | 2 שעות

להרשמה ולפרטים נוספים

מיטב המרצים

פעם בשבוע

למידה מקוונת

הצלחה מובטחת

אל תפספס סת"ם! בדוק התאמתך לקורסי תשפ"ב

כל הקורסים שלנו

חכמה

קורס שבת
קורס חופה וקידושין
קורס עירובין
קורס מצוות התלויות בארץ
קורס איסור והיתר
קורס נדה
קורס יורה יורה הרבנות הראשית
קורס טהרה למעשה
קורס חופה וקידושין למעשה
קורס תפילות ובית כנסת
קורס אבילות

בינה

קורס איסור והיתר למעשה 
קורס שבת למעשה
קורס ברכות וסדר יום
קורס דיני ממונות
קורס דף היומי למעשה

דעת

קורס מפקח מקוואות
קורס סופרות סת"ם
קורס הגהה סת"ם
קורס שחיטה
קורס משגיח כשרות
קורס מדריכי חתנים ונישואין
קורס טוען רבני