לברורים והרשמה: 1-700-55-770-1

לימוד משלים לקראת מבחני ההסמכה של הרבנות הראשית

אבן העזר

בחלק אבן העזר בשולחן ערוך מופיעות ההלכות הקריטיות שעליהם עומד כל בית בישראל: הלכות יוחסין, עגונות, הלכות קידושין, הלכות כתובות, זמנים בה האישה נאסרת, הלכות גיטין וייבום.

השיטה הייחודית של הבינני מקיפה את הלכות אלו בצורה ברורה ויסודית.

משך הקורס: 1.3 שנים.
יום לימודים: 1 בשבוע.

חושן משפט

רבני קהילות רבים מעידים כי 50% מהשאלות המגיעים אליהם הינם מנושאי חושן משפט, רבנים רבים אינם בקיאים בהלכות אלו וע"כ מעבירים את השאלות לרב מוסמך או בית דין אחר.

בקורס חושן משפט לומדים את כל 3 החלקים של חושן משפט בצורה ברורה ויסודית!

משך הקורס: 4 שנים.
יום לימודים: 1 בשבוע.

מסלול הסמכה לדיינות מטעם מכון הבינני

מה לומדים?

במסלול זה יילמדו הלכות חושן משפט העיקריים הנוגעים הלכה למעשה:
הלכות דיינים, עדות, חלקים מהלכות שטרות, חלקים מטוען ונטען, שכנים, חלקים מהלכות קניינים, חלקים מהלכות הונאה, חלקים מהלכות פיקדון, חלקים מהלכות שכירות פועלים.

בסיום תינתן תעודת דיינות מטעם המכון חתומה בידי גדולי הדיינים והפוסקים.

משך הקורס: 2 שנים.
יום לימודים: 1 בשבוע.

מגיד שיעור: הרב שלמה סוויסה, אב"ד בית דין לענייני ממונות "ואלה המשפטים", חדרה, וחבר במחלקת המבחנים של הרבנות הראשית לישראל.
כל הלימודים מלווים בחוברת סיכום מיוחדת, ובליווי מצגות מסכמות במהלך השיעורים.

טוען רבני

המקצוע המבוקש מחכה לך! בתוך שנת לימודים בודדה תוכשר לטוען רבני מוסמך

מה לומדים?

לימוד הלכות חושן משפט ואבן העזר, חוקים ותקנות הדיון.

מכון הבינני מכשיר את הלומדים לקראת חמשה מבחנים ברבנות הראשית על מנת לקבל תעודת טוען רבני מוסמך.

מגיד שיעור: הרב אליעזר שקלובסקי

שיעורים נוספים על ידי מרצים מומחים בפרקטיקה של הלכות המשפחה, צוואות, חוזים ועוד.

משך הקורס: 1 שנה.
יום לימודים: 1 בשבוע.

אפשרות להשתתף בקורס בוררות לגישור במשך עוד כחודשיים וחצי

להרשמה לקורס:

כל הקורסים שלנו

חכמה

קורס שבת
קורס חופה וקידושין
קורס עירובין
קורס מצוות התלויות בארץ
קורס איסור והיתר
קורס נדה
קורס יורה יורה הרבנות הראשית
קורס טהרה למעשה
קורס חופה וקידושין למעשה
קורס תפילות ובית כנסת
קורס אבילות

בינה

קורס איסור והיתר למעשה 
קורס שבת למעשה
קורס ברכות וסדר יום
קורס דיני ממונות
קורס דף היומי למעשה

דעת

קורס מפקח מקוואות
קורס סופרות סת"ם
קורס הגהה סת"ם
קורס שחיטה
קורס משגיח כשרות
קורס מדריכי חתנים ונישואין
קורס טוען רבני