מחזור מקוון
נוסף בקורס
הטהרה המבוקש

קיבל
אור ירוק

שאלות בטהרה הם כמו

אור אדום בשבילך

בימי ראשון
19:00-22:00

בפלטפורמת הלימודים המקוונת של מכון הבינני

הצטרף עכשיו!
מכון הבינני שמח לבשר על פתיחת מחזור נוסף בהלכות נידה.
את השיעורים יעביר בצורה מקוונת –
הרה"ג מנחם מנדל והבה
רב ומו"צ וראש כולל 'תורת שלמה' בירושלים

נושאי הקורס:

יסודות הלכות נידה, סברות וטעמים והלכה למעשה
וכמו כן ילובנו שאלות ומקרים שיכשירו את התלמידים לפסוק בענייני טהרה ויכינו אותם למבחני הרבנות הראשית לרב השכונה

שיטת הבינני: תכני הלימוד מקוונים, מונגשים מונפשים ומוסברים בטוב טעם!

להרשמה ולפרטים נוספים

להרשמה והצטרפות ללא עלות לשידור חוזר

הועידה העולמית מתקיימת בעיצומו של קורס טהרה של מכון הבינני, קורס המועבר על ידי טובי המומחים בתחום ובראשם הגאון הרה”ח יקותיאל פרקש שליט”א

מטרת הועידה

ללבן נושאים עיקריים בהלכות טהרה ולהנגיש אותם לציבור הרחב

הדוברים ביום העיון:

הרה”ח יוחנן גוראריה שליט”א

רב העיר חולון וחבר בבי”ד רבני חב”ד

הרה”ח יקותיאל פרקש שליט”א

מחבר ספר טהרה כהלכה

הרה”ח מנחם מנדל גלוכובסקי

סגן מזכיר בית הדין רבני חב”ד

הרב שמעון ברונר

רב פוסק ויועץ רפואי בארגון ‘בוני עולם’

הרה”ח ישעי’ה ברוין שליט”א

חבר בד”ץ קראון הייטס

להרשמה ולפרטים נוספים

בואו טהורים

החל מי"ז שבט

בימי רביעי
בשעה 20:00

הצטרפו לחלק היסודי של קורס הלכות טהרה לרבנים
ושלוחים של מכון הבינני
עם הרה"ח ר' יקותיאל פרקש שליט"א
הרב פרקש נודע בעולם כפוסק עולמי בהלכות טהרה.
קורס הלכות טהרה שבהכוונתו הסמיך כבר מאות רבנים
ושלוחים לבקיאות בדיני טהרה החשובים.

נושאי הקורס:

היריון, בדיקות בהיריון, היריון בסיכון – צומות בהיריון ⋅ ווסתות ⋅ הכנות לטבילה, וטבילה במצבים מיוחדים ⋅ חציצה – סתימות שיניים, דלקות אזניים, תפירות ⋅ פצעים, כיצד תולים במכה, בודקת ⋅ אמצעי מניעה – רפואי, הלכתי ⋅ מומחה ארגון 'בוני עולם'- שני שיעורים בנושאי פוריות.

שיטת הבינני: תכני הלימוד מקוונים, מונגשים מונפשים ומוסברים בטוב טעם!

להרשמה ולפרטים נוספים

חוברות סיכום ומצגות מיוחדות

שיעורים מתומצתים והכנה מלאה למבחני הרבנות

קבוצה מגובשת עם מעקב צמוד מול התלמיד

מאות בוגרים צלחו את המבחנים בשיטת 'הבניני'

כל הקורסים שלנו

חכמה

קורס שבת
קורס חופה וקידושין
קורס עירובין
קורס מצוות התלויות בארץ
קורס איסור והיתר
קורס נדה
קורס יורה יורה הרבנות הראשית
קורס טהרה למעשה
קורס חופה וקידושין למעשה
קורס תפילות ובית כנסת
קורס אבילות

בינה

קורס איסור והיתר למעשה 
קורס שבת למעשה
קורס ברכות וסדר יום
קורס דיני ממונות
קורס דף היומי למעשה

דעת

קורס מפקח מקוואות
קורס סופרות סת"ם
קורס הגהה סת"ם
קורס שחיטה
קורס משגיח כשרות
קורס מדריכי חתנים ונישואין
קורס טוען רבני