קורסי
תשפ"ב

הלכתא רבתא לשבתא

מעכשיו הלכות שבת החמורות

יהיו לך נהירות

שיעור נסיון בהלכות שבת

יתקיים היום, יום רביעי בשעה 20:00

על ידי הרב שלמה סוויסה, בוחן ברבנות הראשית, מרצה של הקורס

מכון הבינני בבשורה לאנ”ש

קורס בשיטה מהפכנית ללימוד חוויתי ומומחש בליווי מצגות וסיכומים מושקעים

קורס מקיף בהלכות שבת

הכנה למבחני הרבנות הראשית במסגרת המבחנים ל’רב השכונה’
מפי מגיד השיעור: הרב שלמה סוויסה בוחן ברבנות הראשית

להרשמה ולפרטים נוספים

ללמוד הלכות טהרה

אצל המומחה העולמי

שיעור מבוא מקיף ויסודי על דיני טהרה

יום ראשון בשעה 20:00

משא מרכזי: הרה"ח יקותיאל פרקש שליט"א
מחבר ספר 'טהרה כהלכה'
ימסור שיעור מרתק בנושא בדיקות רפואיות מלווה במצגת מרתקת

מסלול א'

קורס פסיקה הלכה למעשה

שיעורי פסיקה למעשה מפי הגה"ח יקותיאל פרקש שליט"א בעל מחבר ספר "טהרה כהלכה"

ומפי הגה"ח חיים פרוס שליט"א בעל מחבר ספר "מים חיים"

מסלול ב'

הכנה למבחן ברבנות הראשית

חוברת מיוחדת המסכמת את החומר בהתאם לפסקי אדה"ז הלכה למעשה בליווי מצגות מושקעות .

הקורס יימסר ע"י הרה"ח חיים והבה שליט"א, ראש כולל תורת שלמה , ירושלים

להרשמה ולפרטים נוספים

חוברות סיכום ומצגות מיוחדות

שיעורים מתומצתים והכנה מלאה למבחני הרבנות

קבוצה מגובשת עם מעקב צמוד מול התלמיד

מאות בוגרים צלחו את המבחנים בשיטת 'הבניני'

תעודת סמיכה של הבינני מקנה זכויות בתוספת שכר משמעותית ומקדמת לתקצוב רב קהילה

הקורס מוכרת לגמל והשתלמויות

כל הקורסים שלנו

חכמה

קורס שבת
קורס חופה וקידושין
קורס עירובין
קורס מצוות התלויות בארץ
קורס איסור והיתר
קורס נדה
קורס יורה יורה הרבנות הראשית
קורס טהרה למעשה
קורס חופה וקידושין למעשה
קורס תפילות ובית כנסת
קורס אבילות

בינה

קורס איסור והיתר למעשה קורס שבת למעשה קורס ברכות וסדר יום קורס דיני ממונות קורס דף היומי למעשה

דעת

קורס מפקח מקוואות
קורס סופרות סת"ם
קורס הגהה סת"ם
קורס שחיטה
קורס משגיח כשרות
קורס מדריכי חתנים ונישואין
קורס טוען רבני