ממשיכים
במהפכה של
לימוד הדף היומי

בשיטה המנצחת
של 'הבינני'

מהיום.

גם אתה יכול

מרגיש החמצה שאינך מחובשי בית המדרש?

קורס בשיטה מהפכנית ללימוד חוויתי ומומחש, בליווי מצגות וסיכומים מושקעים.

בלימוד מעמיק ואיכותי של שעתיים וחצי בשבוע תצלח את מבחני הרבנות בקלות

כיתת לימוד פרונטלית בירושלים

כיתה אינטרנטית אינטרקטיבית בשידור חי

ותזכה להתעטר בתעודת ‘יורה יורה’

הכנה למבחני הרבנות הראשית במסגרת המבחנים ל’רב השכונה’
מפי מגיד השיעור: הרב שלמה סוויסה בוחן ברבנות הראשית

להרשמה ולפרטים נוספים

מרצים בוחנים במבחני הרבנות הראשית

שיעורים מתומצתים והכנה מלאה למבחני הרבנות

קבוצה מגובשת עם מעקב צמוד מול התלמיד

מאות בוגרים צלחו את המבחנים בשיטת 'הבניני'

השיטה הייחודית של 'הבינני' ללימודי הלכה וגמרא.

תעודה מטעם הרבנות שווה ערך לתואר אקדמאי

כל הקורסים שלנו

חכמה

קורס שבת
קורס חופה וקידושין
קורס עירובין
קורס מצוות התלויות בארץ
קורס איסור והיתר
קורס נדה
קורס יורה יורה הרבנות הראשית
קורס טהרה למעשה
קורס חופה וקידושין למעשה
קורס תפילות ובית כנסת
קורס אבילות

בינה

קורס איסור והיתר למעשה 
קורס שבת למעשה
קורס ברכות וסדר יום
קורס דיני ממונות
קורס דף היומי למעשה

דעת

קורס מפקח מקוואות
קורס סופרות סת"ם
קורס הגהה סת"ם
קורס שחיטה
קורס משגיח כשרות
קורס מדריכי חתנים ונישואין
קורס טוען רבני