היום מתחילים קורס איסור והיתר!
להרשם לשיעור נסיון חינם> 
נא למלא את הטופס שבתחתית העמוד.

קורס איסור והיתר

מכון 'הבינני' הינו מעטפת לימוד אינטרנטי שהוקם בעידוד ותמיכת בי"ד רבני חב"ד על מנת להנגיש את לימוד ההלכה ולהתאימה בדרך קלה ופשוטה לציבור השלוחים ואנ"ש.
המכון נותן מענה יחודי לביקוש הרב הקיים אצל אנ"ש והשלוחים לדעת את ה'מעשה אשר יעשון', כיצד להתנהג בסיטואציות היום-יומיות הרבות שאנו נקלעים לתוכם, סיטואציות המעלות שאלות הלכתיות הצריכות מענה מיידי, לתת פתרונות הלכתיים מעשיים להתרחשויות הנוצרות בבית, בבית כנסת או אצל חברי הקהילה. ועד לקבלת תעודת 'סמיכה' יחודית ע"י בי"ד רבני חב"ד.
מסלול "סמיכה" של מכון הבינני נועד לכל אחד ואחד אשר בשם חסיד יכונה, הרוצה לקיים את הוראת הרבי בקבלת תעודת סמיכה, ובקביעת עיתים לתורה.
התכנית מיועדת במכוון גם לאלו שאינם יכולים ללמוד ב'כולל'\'ישיבה' וכן אלו שאין להם עבר ישיבתי תורני פורה. ומכניס את התלמיד לא רק ללימוד סמיכה, כי אם לעולם של לימוד התורה.

פרטי התכנית

חומר הלימוד: הלכות "איסור והיתר" הכולל א) הלכות "בשר בחלב" – שולחן ערוך יורה דעה סימנים פ"ז – צ"ז. ב) הלכות "תערובות" – שולחן ערוך יורה דעה סימנים צ"ח – ק"י. ג) מליחה – שולחן ערוך יורה דעה סימנים ס"ט – ע"ח.
משך הקורס: 48 מפגשים שבועיים – 13 חודשים. הלכות בשר בחלב: 20 מפגשים. הלכות תערובות: 20 מפגשים. הלכות מליחה: 8 מפגשים.
מפגש: שיעור שבועי למשך שעתיים וחצי (עם הפסקה), בכיתת לימוד אינטרנטית המיוחדת של המכון.
התכנית בנויה מ: א) חוברות סיכום ברמה גבוה ובכתיבה בהירה. ב) חוברת עבודה עם שאלות חזרה, שאלות ותשובות הלכה למעשה בחומר הנלמד. ג) מצגות משוכללות ומוחשיות הממחישות את החומר הנלמד במהלך השיעור ונשלח לתלמידים לאחר השיעור. ד) הקלטת\הסרטת השיעורים ושליחתם לתלמידים לאחר השיעור.

הבחינות

המכון מלווה את התלמידים עד ההצלחה במבחן, כולל מפגשי חזרה, סרטוני חזרה וליווי אישי. בסיום כל חטיבת לימוד תלמידי הכיתה נגשים לבחינה אצל אחד מגדולי רבני חב"ד העובדים בשיתוף פעולה עם המכון.
לאחר הצלחת שלושת המבחנים של המסלול, יוענק לתלמיד תעודת סמיכה רשמית מהמכון, ומבית דין רבני חב"ד. קבלת התעודה מותנית בהשתתפות בימי עיון מיוחדים שבי"ד רבני חב"ד יקיים למען המצליחים בקורס.
תלמיד שמשום מה לא צלח את הבחינות, יקבל תעודה מיוחדת שהוא למד את החומר של הקורס, אבל בכדי לקבל "תעודת סמיכה" התלמיד יכול להמשיך את הלימוד בכיתות המכון / או לשוב ולראות את ההסרטות של הקורס שכבר נעשה, ללא תשלום עד להצלחתו במבחן..

הרישום לקורס

הרישום יתבצע באמצעות הטופס הנ"ל או באמצעות הטלפון : 1-700-55-770-1

לקבלת תעודת ההסמכה יש לעמוד בקריטריונים הבאים: 
(ניתן להרשם לקורס ללא קבלת הסמכה)

א. הסמיכה ניתנת לאלו הראויים לשמש כדמות רב בישראל. לשם כך יש להביא מכתב מרב/ שליח שהלומד ראוי לשמש כרב בישראל.
ב. כתנאי להיות ראוי לתואר רב בישראל על הלומד לגדל זקן מלא.
ג. בכדי לקבל את תעודת הסמיכה על הלומדים לעמוד בהצלחה במבחן בסוף הלימוד.
ד. כמו כן על הלומדים הנמצאים בישראל לבוא לימי עיון המיוחדים ללומדי הקורס שיתקיימו על ידי בית דין רבני חב"ד.

המגיד שיעור

המגיד שיעור של הקורס הוא הרב מנחם הבלין, ראש כולל בחולון.

הרב הבלין ידוע כתלמיד חכם עצום, אשר ידיו רב לו בכל מכמני התורה.

בקורס איסור והיתר, הרב הבלין משלב בין הידע העצום, ליכולת להוריד כל דבר בצורה פרקטית ביותר, וביחד עם הסיכומים והמצגות המקצועיות, זהו שילוב מנצח.

טופס הרשמה לקורס ולשיעור ראשון חינם

כמו כן ניתן לשלוח מייל: machonhavineini@gmail.com