מגידי השיעורים

קורס הלכות שבת

המגיד שיעור בקורס הלכות שבת הוא הגאון הרב  חיים פרוס שליט"א, רב ופוסק בכפר חב"ד.

הרב פרוס נודע כתלמיד חכם בעל שיעור קומה, פה מפיק מרגליות, ובעל נסיון כמגיד שיעור בהלכות שבת במשך עשרות שנים.

להרב פרוס  נסיון רב בפסק הלכה למעשה. דבר הנחוץ ביותר ללומד הלכות אלו, ורוצה לדעת הלכה למעשה כיצד עליו להתמודד בפועל בכל השאלות העומדים בפניו, וזקוקים להכרעה של מורה הוראה בפועל. להרב יש את היכולת להעמיד את התלמידים על בסיס איתן, להיות פוסקי הלכה בכחות עצמם.

 

קורס הלכות איסור והיתר

המגיד שיעור של קורס איסור והיתר הוא הרב מנחם הבלין, ראש כולל בחולון.

הרב הבלין ידוע כתלמיד חכם עצום, אשר ידיו רב לו בכל מכמני התורה.

בקורס איסור והיתר, הרב הבלין משלב בין הידע העצום, ליכולת להוריד כל דבר בצורה פרקטית ביותר, וביחד עם הסיכומים והמצגות המקצועיות, זהו שילוב מנצח.

קורס חופה וקידושין

המגיד שיעור  בקורס חופה וקידושין הוא הרב יצחק שלמה קרביצקי, יו"ר מכון הבינני, ודומ"צ בבית הוראה "הוראה ומשפט" ברחובות.

בקורס זה נלמדים כל ההלכות שנוגעות לסידור קידושין למעשה, החל מהראשונים, דרך השולחן ערוך ונושאי כליו ועד פוסקי זמניננו.

הרב מרדכי פארקאש שיחי', שיח בבעלוויו, ומחבר ספר "סדר קידושין ונשואין", מלווה את הקורס ומוסיף פרקטיקה הלכה למעשה מהנסיון שיש לו מהשאלות שנשאל על ידי השלוחים המפנים אליו את שאלותיהם.