"הבינני ואצרה תורתיך ואשמרנה בכל לב" – שלא אשכחנה (תהילים קיט, לד, ובאבן עזרא שם)

שיעור מקיף ועיוני בהלכות פסח
נמסר ע"י הרה"ח הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליט"א
סגן מזכיר בית דין רבני חב"ד, ורב קהילת חב"ד רחובות

הסמיכה מונחת בכיס שלך!

מכון 'הבינני' בבשורה משמחת לאנ"ש

קורס אינטרנטי חוויתי ומומחש ללימוד הלכות בפיקוח בית דין רבני חב"ד

הסמיכה מונחת בכיס שלך!

מכון 'הבינני' בבשורה משמחת לאנ"ש

קורס אינטרנטי חוויתי וממוחש ללימוד הלכות בפיקוח בית דין רבני חב"ד

קורס איסור והיתר יוצא לדרך - ההרשמה בעיצומה!

שיעורים פעילים בהשתתפות הצופים

אפשרות השלמת הלימוד המוקלט במועד אחר

מסגרת המתאימה לכל רמה לימודית

בעידוד ובתמיכת רבני ובית דין חב"ד

שיעורים פעילים בהשתתפות הצופים

אפשרות השלמת הלימוד המוקלט במועד אחר

מסגרת המתאימה לכל רמה לימודית

בעידוד ובתמיכת רבני ובית דין חב"ד

בואו להגשים את רצון הרבי: "…ובודאי יש ביכולתו של כל אחד ואחד לקבל סמיכה"